Huollot ja korjaukset

Kiinteistöjen teknisestä huollosta ja asuntojen sisätöistä vastaa Joensuun Ellin oma huoltohenkilökunta. Kohteiden ulkoalueita hoitavat kiinteistöhuolto­yhtiöt. Ellin huoltohenkilökuntaan kuuluvan henkilön tunnistaa mukana olevasta henkilökortista. Huoltomme yhteystiedot löytyvät myös huoltoautojen kyljistä.

 
« Huollot ja korjaukset

Remontit

Ellin asuntoja huolletaan jatkuvan kunnossapidon periaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että korjauksia tehdään kohteissa aina kun vikoja ilmenee.

Ellin huoltohenkilöt tarkastavat huoneistot muuttojen yhteydessä ja tekevät tarvittavat maalaustyöt ja muut korjaukset. Yhteisiä tiloja ja laitteita hoidetaan samalla periaatteella.

Ellin huoltohenkilökunta tekee kiinteistöissä tietyin väliajoin huoltokierroksia ja kiinteistötarkastuksia. Huoltokierroksen aikana huoltohenkilöt tarkastavat koko kohteen. Samassa yhteydessä he tarkastavat myös asunnot ja korjaavat ilmenneet viat. Huoltokierroksesta tiedotetaan asukkaille ennen kierroksen alkamista.
 
Kiinteistötarkastus on suppeampi kuin huoltokierros. Kiinteistötarkastuksessa huoltohenkilökunta käy läpi kaikki tilat, koneet ja laitteet asuntoja lukuun ottamatta. Kiinteistötarkastuksesta ei tiedoteta asukkaille.